ANGLIČTINA

V tomto školím roce jsme navázali spolupráci s jazykovou školou Barevný svět jazyků – www.barevny.cz. Tato jazyková škola je na trhu již od roku 2008. Zaměřuje se na výuku skupinovou, individuální a firemní a zakládá si na osobním přístupu. 
Lektoři této jazykové školy procházejí přijímacím řízením, při kterém je zapotřebí prokázat nejen pokročilou znalost jazyka, ale také schopnosti pedagogické a metodické. K udržení vysokého standardu přispívají také metodické semináře a další vzdělávání  lektorů. Spokojenost  zákazníků je jejich prioritou a zároveň tou nejlepší vizitkou.

Filosofie barevné výuky

Cílem výuky barevných kurzů je student, který:

 • Umí jazyk použít v reálném životě, nejen na hodině,
 • ví, co se naučil a k čemu mu to bude dobré, chce se dále zlepšovat,
 • je motivován k dalšímu studiu a samostudiu, jazyk ho baví.

Jak vypadá barevná výuka?

Cílem je KOMUNIKATIVNÍ VÝUKA – tzn, aby studenti mohli naučený jazyk používat především při komunikaci, a to všech jejích složkách. Co to přesně znamená?

 • Jsme komplexní. Nesoustředíme se jen na gramatiku nebo konverzaci, zapojujeme všechny složky jazyka – mluvení, poslech, čtení i psaní. Simulujeme reálné situace s hlavním cílem: naučit studenty domluvit se tak, jak jim to umožňuje jejich jazyková úroveň.
 • Klademe důraz na smysl probíraných jevů. Studenti by měli vědět, co se učí a proč, kdy to budou moci využít. Volíme praktická a aktuální témata, vhodná a zajímavá pro cílovou skupinu. A samozřejmě k tomu vybíráme co nejvhodnější učebnice.
 • Jsme adresní, známe své studenty a vnímáme jejich individuální potřeby. Naši lektoři vědí, že tu nejsou proto, aby ukázali, co všechno umí, ale proto, aby studentům pomohli k potřebným znalostem a dovednostem.
 • Vyhýbáme se od reality odtrženému drilu a snažíme se minimalizovat překládání z jednoho jazyka do druhého. Obojí samozřejmě může mít efekt při učení se slovíček či gramatiky, ale nijak zvlášť to studentům neusnadní komunikaci
 • Podněcujeme studenty k odvaze mluvit a klademe na ni větší důraz než na bezchybnost. Zároveň však nezapomínáme, že je třeba, aby se studenti neustále zlepšovali.
 • Na hodinách navozujeme pohodovou, neformální atmosféru, ve které by se nikdo neměl bát projevovat. To ale neznamená, že pouštíme otěže zcela z rukou: snažíme se zajistit, aby výraznější studenti nebyli slyšet přespříliš, na úkor ostatních.
 • Mluvíme cílovým jazykem kdykoliv to je možné. Nicméně jsou to studenti, které by na našich hodinách mělo být slyšet především. Využíváme k tomu práci ve dvojicích a skupinách, různé formy krátkých prezentací a dáváme studentům prostor vyjadřovat své názory, pocity a zážitky.
 • Necháváme studenty s jazykem experimentovat, objevovat jeho tajná zákoutí a zažít radostný pocit „aha-efektu“, když sami objeví, jak něco funguje.
 • Jsme moderní – pracujeme se všemi prostředky, které nám současný svět nabízí: audio materiály, video, internet, tisk atd.
 • Podporujeme studenty v doplňkovém čtení – čtení pro radost! Přirozeně si tak upevní a rozšíří slovní zásobu i znalost gramatických jevů.

 


 
Cena kurzu:2 400 Kč za pololetí
Lektor/ka: Mgr. PAVLA SVOBODOVÁ
Pavla vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze - obor angličtina/němčina. Pavla učí na jazykové škole v Praze. Má rovněž zkušenosti z pobytů v zahraničí. Je držitelkou IELTS certifikátu. Překládá a tlumočí v obou jazycích. Nabízí rovněž individuální výuku. Již pátým rokem u nás Pavla vede kurzy angličtiny pro děti a dospělé a její kurzy se těší velké oblibě.
Lektor/ka: lektoři jazykové školy BAREVNÝ SVĚT JAZYKŮ - www.barevny.cz
Kde:ZŠ Zeleneč, Kasalova 454, MŠ Školní 2
Děti z družiny si vyzvedneme a vrátíme zpět - týká se kurzů, které končí 13.30 hod - domluveno s vedoucí školní družiny. Kurz pro 3. třídu - na hodinu začínající 13.45 si lektorka děti vyzvedne - hodinu další od 14.45 můžeme posunout na 15h - pokud bude zájem -děti na hodinu začínající 14.45 nemůžeme z družiny vyzvednout kvůli programu družiny. Kurzy pro 1. třídy konající se v MŠ Školní si na kurzy děti převedeme a můžeme vrátit zpět do družiny. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se organizace kurzů mě, prosím, kontaktujte.
Kdy:První pololetí školního roku 2018/2019 - začíná v pondělí 24.9.2018 a končí ve čtvrtek 31.1.2019
Čas:PONDĚLÍ - 12.45-13.30 hod - 1.třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova
PONDĚLÍ - 13.45-14.45 hod - 5. třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova
PONDĚLÍ - 15.05-15.50 hod - 1. třída - kurzy budou v MŠ Školní 2
PONDĚLÍ - 15.55-16.45 hod - 1. třída - kurzy budou v MŠ Školní 2
PONDĚLÍ - 13.45-14.30 hod - 3. třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova - kurz vyučuje Mgr. Pavla Svobodová
PONDĚLÍ - 14.30-15.30 hod - 4. třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova - kurz vyučuje Mgr. Pavla Svobodová

ÚTERÝ - 12.45-13.30 hod - 2.třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova
ÚTERÝ - 13.45-14.45 hod - 6 třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova

STŘEDA - 15.00-16.00 hod - 7.třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova
STŘEDA - 16.00-17.00 hod - 8. třída+ 9. třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova

ČTVRTEK - 12.45-13.45 hod - 4.třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova - kurz vyučuje Mgr. Pavla Svobodová
ČTVRTEK - 13.45-14.30 hod - 3. třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova - kurz vyučuje Mgr. Pavla Svobodová

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DATUM NAROZENÍ

BYDLIŠTĚ

EMAIL/RODIČE

TELEFON/RODIČE

VYBERTE KURZ

VAŠE ZPRÁVA

Poznámky