ANGLIČTINA

V tomto školím roce jsme navázali spolupráci s jazykovou školou Barevný svět jazyků – www.barevny.cz. Tato jazyková škola je na trhu již od roku 2008. Zaměřuje se na výuku skupinovou, individuální a firemní a zakládá si na osobním přístupu. 
Lektoři této jazykové školy procházejí přijímacím řízením, při kterém je zapotřebí prokázat nejen pokročilou znalost jazyka, ale také schopnosti pedagogické a metodické. K udržení vysokého standardu přispívají také metodické semináře a další vzdělávání  lektorů. Spokojenost  zákazníků je jejich prioritou a zároveň tou nejlepší vizitkou.

Filosofie barevné výuky

Cílem výuky barevných kurzů je student, který:

 • Umí jazyk použít v reálném životě, nejen na hodině,
 • ví, co se naučil a k čemu mu to bude dobré, chce se dále zlepšovat,
 • je motivován k dalšímu studiu a samostudiu, jazyk ho baví.

Jak vypadá barevná výuka?

Cílem je KOMUNIKATIVNÍ VÝUKA – tzn, aby studenti mohli naučený jazyk používat především při komunikaci, a to všech jejích složkách. Co to přesně znamená?

 • Jsme komplexní. Nesoustředíme se jen na gramatiku nebo konverzaci, zapojujeme všechny složky jazyka – mluvení, poslech, čtení i psaní. Simulujeme reálné situace s hlavním cílem: naučit studenty domluvit se tak, jak jim to umožňuje jejich jazyková úroveň.
 • Klademe důraz na smysl probíraných jevů. Studenti by měli vědět, co se učí a proč, kdy to budou moci využít. Volíme praktická a aktuální témata, vhodná a zajímavá pro cílovou skupinu. A samozřejmě k tomu vybíráme co nejvhodnější učebnice.
 • Jsme adresní, známe své studenty a vnímáme jejich individuální potřeby. Naši lektoři vědí, že tu nejsou proto, aby ukázali, co všechno umí, ale proto, aby studentům pomohli k potřebným znalostem a dovednostem.
 • Vyhýbáme se od reality odtrženému drilu a snažíme se minimalizovat překládání z jednoho jazyka do druhého. Obojí samozřejmě může mít efekt při učení se slovíček či gramatiky, ale nijak zvlášť to studentům neusnadní komunikaci
 • Podněcujeme studenty k odvaze mluvit a klademe na ni větší důraz než na bezchybnost. Zároveň však nezapomínáme, že je třeba, aby se studenti neustále zlepšovali.
 • Na hodinách navozujeme pohodovou, neformální atmosféru, ve které by se nikdo neměl bát projevovat. To ale neznamená, že pouštíme otěže zcela z rukou: snažíme se zajistit, aby výraznější studenti nebyli slyšet přespříliš, na úkor ostatních.
 • Mluvíme cílovým jazykem kdykoliv to je možné. Nicméně jsou to studenti, které by na našich hodinách mělo být slyšet především. Využíváme k tomu práci ve dvojicích a skupinách, různé formy krátkých prezentací a dáváme studentům prostor vyjadřovat své názory, pocity a zážitky.
 • Necháváme studenty s jazykem experimentovat, objevovat jeho tajná zákoutí a zažít radostný pocit „aha-efektu“, když sami objeví, jak něco funguje.
 • Jsme moderní – pracujeme se všemi prostředky, které nám současný svět nabízí: audio materiály, video, internet, tisk atd.
 • Podporujeme studenty v doplňkovém čtení – čtení pro radost! Přirozeně si tak upevní a rozšíří slovní zásobu i znalost gramatických jevů.

 


 
Cena kurzu:2 200 Kč za pololetí - 6-8 dětí maximálně na hodině
Lektor/ka: Bc. PAVEL JIREŠ
Pavel vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pavel učí na základní škole v Zelenči. Má rovněž zkušenosti z více než dvouletého pobytu v Anglii. Je držitelem certifikátů FCE, CAE a připravuje se na zkoušky certifikátu CPE. Nabízí rovněž individuální výuku. Pavel má více než dvanáctileté zkušenosti s výukou dětí a mladých lidi všech stupňů školství.
Lektor/ka:
Kde:ZŠ Zeleneč, Kasalova 454,
Kdy:První pololetí školního roku 2019/2020 - začíná v pondělí 23.9.2019 a končí 31.1.2020.
Čas:PONDĚLÍ - 13.45-14.30 hod - 5.třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova

ÚTERÝ - 13.45-14.30 hod - 3.třída - děti v družině vyzvedneme, ale nemůžou se zpět do družiny vrátit - kurzy budou v ZŠ Kasalova

STŘEDA - budou kurzy pro 2. třídu - musíme doladit s družinou

ČTVRTEK - 13.45-14.30 hod - 4.třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova

PÁTEK - 12.45-13.30 hod - 1.třída - kurzy budou v ZŠ Kasalova. Děti v družině vyzvedneme a vrátíme zpět.

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DATUM NAROZENÍ

BYDLIŠTĚ

EMAIL/RODIČE

TELEFON/RODIČE

VYBERTE KURZ

VAŠE ZPRÁVA

Poznámky