ANGLIČTINA

Šestidílný kurz SUPER SURPRISE! (pro děti od 6 – 12 let) , který je vyučován na našich lekcích, udržuje zájem dětí o učení (autorka je stejná jako u osvědčené učebnice Cookie and Friends). Nová slovní zásoba a aktivity jsou představovány prostřednictvím balíčku s překvapením a příběhem v každé lekci. V učebnicích jsou zajímavé příběhy přiměřené zájmům a věku studentů podporující hlavně motivaci. Doprovodné pracovní aktivity rozvíjejí motorické dovednosti, vy vyšších třídách také konverzaci. Hodiny se zaměřují na propojení mezipředmětových vztahů, texty obsahují fakta a informace o kultuře a přinášejí do hodin informace ze skutečného světa. Kurzy jsou obohaceny o četbu knihy v angličtině přímo v hodinách (od 3. třídy). Kromě toho, že čtení děti baví, byl díky bohatší slovní zásobě zaznamenán úspěch žáků navštěvující naše kurzy na anglické olympiádě. Naše lekce se těší velké oblibě jak u dětí, tak i rodičů!

ZAJIŠŤUJEME PŘEVOD DĚTÍ NA LEKCE Z DRUŽINY ZŠ (tam a zpět) v ZELENČI. PŘEVOD ZAJIŠŤUJEME JIŽ SEDMÝM ROKEM NA ZÁKLADĚ DLOUHODOBÉ BEZPROBLÉMOVÉ SPOLUPRÁCE SE ZDEJŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINOU.


 
Cena kurzu:2 400 Kč za pololetí
Lektor/ka: Mgr. PAVLA SVOBODOVÁ
Pavla vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze - obor angličtina/němčina. Pavla učí na jazykové škole v Praze. Má rovněž zkušenosti z pobytů v zahraničí. Je držitelkou IELTS certifikátu. Překládá a tlumočí v obou jazycích. Nabízí rovněž individuální výuku. Již čtvrtým rokem u nás Pavla vede kurzy angličtiny pro děti a dospělé a její kurzy se těší velké oblibě.

Pavla povede kurzy pro určené pro mateřskou školu, na základní škole kurzy pro 1., 2. a 3. třídu.


Lektor/ka: Mgr. JANA OHANKOVÁ
Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci – obor angličtina a čeština pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Jana vede kurzy angličtiny pro firmy, také se věnuje individuální výuce. Připravuje studenty na zkoušky BEC, FCE. Již sedmým rokem vede kurzy v Klubu EMPIRIE a její kurzy se těší velké oblibě.

Jana vyučuje kurzy pro 3., 4., 5., 6., a 7. třídu.

Kde:ZŠ Zeleneč, Kasalova 454
Kdy:První pololetí školního roku 2017/2018 začíná v pondělí 25. 9. 2017 a končí ve čtvrtek 1. 2. 2018 . Kurz má 18 lekcí - v době školního volna lekce neprobíhají.
Čas:PONDĚLÍ – 2. třída – 13.00 – 13.45 hod Pavla
PONDĚLÍ – 2. třída – 14.00 – 14.45 hod Pavla
PONDĚLÍ – 6. třída – 14.00 – 14.45 hod Jana
PONDĚLÍ – 6. třída – 15.00 – 15.45 hod Jana


ÚTERÝ - 3. třída - 13.00 – 13.45 hod Pavla
ÚTERÝ - 3. třída - 14.00 – 14.45 hod Pavla
ÚTERÝ - 3. třída - 14.00 – 14.45 hod Jana
ÚTERÝ - 7. třída - 15.00 – 15.45 hod Jana

STŘEDA – 4. třída - 13.00 – 13.45 hod Jana
STŘEDA – 5. třída - 14.00 – 14.45 hod Jana


ČTVRTEK – 1. třída – 13.00 – 13.45 hod Pavla
ČTVRTEK – 1. třída – 14.00 – 14.45 hod Pavla

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DATUM NAROZENÍ

BYDLIŠTĚ

EMAIL/RODIČE

TELEFON/RODIČE

VYBERTE KURZ

VAŠE ZPRÁVA

Poznámky