ANGLIČTINA

Nakladatelství Oxford University Press připravilo tento kurz pro nejmenší děti, který je vyučován na našich lekcích. Učebnice a všechny další aktivity jsou založeny na poslechu a mluvení. Výuku podporuje CD, DVD a Play Pack pro děti. Nejnovějším doplňkem celé série je Angličtina na doma – pro rodiče, kteří chtějí se svými dětmi cvičit jazyk i doma. Děti jsou seznamovány s angličtinou různými interaktivními nebo pro ně přirozenými aktivitami – písničkami s pohybem, sluchovými a rytmickými hrami, hádankami, hraním scének, malováním nebo lepením samolepek. Činnosti mají tématické zaměření, doplňuje je obrázkový slovník a zásobních her.

 

V tomto školím roce jsme navázali spolupráci s jazykovou školou Barevný svět jazyků – www.barevny.cz. Tato jazyková škola je na trhu již od roku 2008. Zaměřuje se na výuku skupinovou, individuální a firemní a zakládá si na osobním přístupu. 
Lektoři této jazykové školy procházejí přijímacím řízením, při kterém je zapotřebí prokázat nejen pokročilou znalost jazyka, ale také schopnosti pedagogické a metodické. K udržení vysokého standardu přispívají také metodické semináře a další vzdělávání  lektorů. Spokojenost  zákazníků je jejich prioritou a zároveň tou nejlepší vizitkou.

Filosofie barevné výuky

Cílem výuky barevných kurzů je student, který:

 • Umí jazyk použít v reálném životě, nejen na hodině,
 • ví, co se naučil a k čemu mu to bude dobré, chce se dále zlepšovat,
 • je motivován k dalšímu studiu a samostudiu, jazyk ho baví.

Jak vypadá barevná výuka?

Cílem je KOMUNIKATIVNÍ VÝUKA – tzn, aby studenti mohli naučený jazyk používat především při komunikaci, a to všech jejích složkách. Co to přesně znamená?

 • Jsme komplexní. Nesoustředíme se jen na gramatiku nebo konverzaci, zapojujeme všechny složky jazyka – mluvení, poslech, čtení i psaní. Simulujeme reálné situace s hlavním cílem: naučit studenty domluvit se tak, jak jim to umožňuje jejich jazyková úroveň.
 • Klademe důraz na smysl probíraných jevů. Studenti by měli vědět, co se učí a proč, kdy to budou moci využít. Volíme praktická a aktuální témata, vhodná a zajímavá pro cílovou skupinu. A samozřejmě k tomu vybíráme co nejvhodnější učebnice.
 • Jsme adresní, známe své studenty a vnímáme jejich individuální potřeby. Naši lektoři vědí, že tu nejsou proto, aby ukázali, co všechno umí, ale proto, aby studentům pomohli k potřebným znalostem a dovednostem.
 • Vyhýbáme se od reality odtrženému drilu a snažíme se minimalizovat překládání z jednoho jazyka do druhého. Obojí samozřejmě může mít efekt při učení se slovíček či gramatiky, ale nijak zvlášť to studentům neusnadní komunikaci
 • Podněcujeme studenty k odvaze mluvit a klademe na ni větší důraz než na bezchybnost. Zároveň však nezapomínáme, že je třeba, aby se studenti neustále zlepšovali.
 • Na hodinách navozujeme pohodovou, neformální atmosféru, ve které by se nikdo neměl bát projevovat. To ale neznamená, že pouštíme otěže zcela z rukou: snažíme se zajistit, aby výraznější studenti nebyli slyšet přespříliš, na úkor ostatních.
 • Mluvíme cílovým jazykem kdykoliv to je možné. Nicméně jsou to studenti, které by na našich hodinách mělo být slyšet především. Využíváme k tomu práci ve dvojicích a skupinách, různé formy krátkých prezentací a dáváme studentům prostor vyjadřovat své názory, pocity a zážitky.
 • Necháváme studenty s jazykem experimentovat, objevovat jeho tajná zákoutí a zažít radostný pocit „aha-efektu“, když sami objeví, jak něco funguje.
 • Jsme moderní – pracujeme se všemi prostředky, které nám současný svět nabízí: audio materiály, video, internet, tisk atd.
 • Podporujeme studenty v doplňkovém čtení – čtení pro radost! Přirozeně si tak upevní a rozšíří slovní zásobu i znalost gramatických jevů.

 

MAXIMÁLNĚ 8 DĚTÍ VE SKUPINĚ!!!    


 
Cena kurzu:
Lektor/ka:


Kde:ZŠ Zeleneč - lekce pro předškoláky
MŠ Zeleneč Školní 2 - lekce pro mladší školní děti
Kdy:PŘIPRAVUJEME
Čas:

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DATUM NAROZENÍ

BYDLIŠTĚ

EMAIL/RODIČE

TELEFON/RODIČE

VYBERTE KURZ

VAŠE ZPRÁVA

Poznámky