KARATE

Karate je vhodný sport pro všechny děti bez rozdílu věku, váhy či pohlaví. Rozvíjí rychlost, obratnost, vytrvalost a zlepšuje celkovou fyzickou zdatnost dítěte.  U mladších dětí je dbáno na hravost tréninku, kde se děti mohou odreagovat např. prostřednictvím her. U starších dětí je zejména zlepšována fyzická, ale i technická zdatnost. Díky vzájemné spolupráci klubů EMPIRIE a SK KAMIWAZA – www.KAMIWAZA.cz – absolvují děti různé sportovní soutěže, semináře, příměstské tábory, soustředění či např. zkoušky, na nichž děti mohou získat vyšší pásek. Karate v Zelenči má již svou tradici. Získalo si velkou oblibu nejen mezi dětmi, ale také rodiči. Mnoho dětí navštěvující tréninky v Zelenči  již slavilo své úspěchy na závodech a to nejen pražských, ale také republikových. Karate v Zelenči tak může nabídnout dětem sportovní pohyb, zábavu a radost ze cvičení, ale také možnost osobního (sportovního) rozvoje.

K A R A T E – Z A Č Á T E Č N Í C I,  děti 5 – 15 let

Vše začíná od začátku a v karate tomu není jinak. Skupina “KARATE START” je zaměřena na začínající děti. Zde se “malí” bojovníci poprvé seznámí s tímto sportem. Naučí se základní prvky karate a techniky. Důraz je kladen na zlepšení fyzické kondice, rychlosti, obratnosti a celkové koordinace pohybu. K dosažení těchto cílů slouží nejen samotné cvičení karate, ale také specifické tréninkové metody zapojené do řady pohybových her. Děti se učí soustředit na jednotlivé úkoly a v rámci možností pracovat a komunikovat v kolektivu. To vše v dobré atmosféře s důrazem na disciplínu.

K A R A T E – P O K R O Č I L Í,  děti 5 – 15 let

“KARATE BONUS“  je navazující tréninkový program, který je určen pro děti do 15 let. Je zaměřen na všeobecné rozšíření znalostí a dovedností, které se děti naučí v programu START a v ostatních skupinách. Jsou zde vyučovány všechny směry KARATE, mezi něž patří například sestavy KATA, KIHON, základní prvky sebeobrany, sportovní KUMITE či KUMITE v tradičním pojetí. Součástí tréninků jsou stejně jako u skupiny START specifické tréninkové metody zapojené do řady pohybových her. Děti se tak učí soustředit na jednotlivé úkoly a v rámci možností pracovat či komunikovat v kolektivu. V současné době tvoří tréninkový program BONUS v Zelenči celkem tří hodiny (tři skupiny) dětí, které jsou rozděleny podle věku, technické úrovně a let cvičení. Každý rok na sebe kurzy navazují. Děti tak mají možnost pokračovat a rozšiřovat své dovednosti a znalosti v bojovém umění karate.

 

 
Cena kurzu:1 800 Kč za pololetí
Lektor/ka: FILIP MILER
Zodpovědná osoba za tréninkové plány, tréninkové programy a trenéry. Úspěšný závodník na soutěžích českého i mezinárodního významu. Dlouhodobě organizuje sportovní činnost se zaměřením na karate pro děti, mládež a dospělé. Je zakladatelem a hlavním organizátorem Republikového centra pro karate (kumite) v České republice. Jeho svěřenci patří k nejúspěšnějším sportovcům nejen v Praze, ale také v České republice.


MAREK POHANKA
Marek se věnuje karate od svých osmi let. Je členem státní reprezentace. Je vicemistr Evropy 2009 a 13ti násobný mistr ČR. Patří k nejúspěšnějším závodníkům ČR podle tabulkového hodnocení. Zkušenosti s trénováním mládeže má od roku 2009 z Písku a Českých Budějovic, následně pak z Prahy. V současné době také studuje vysokou školu v Praze.
Kde:Malá tělocvična ZŠ Zeleneč, Školní 3
Kdy:První pololetí školního roku 2017/2018 začíná ve středu 20.9.2017 a končí ve středu 31.1.2018
Čas:STŘEDA - začátečníci - 15.10 - 16.00 hod
STŘEDA - pokročilí - 16.00 - 17.00 hod
STŘEDA - pokročilí - 17.00 - 18.00 hod
STŘEDA - pokročilí - 18.00 - 19.00 hod

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DATUM NAROZENÍ

BYDLIŠTĚ

EMAIL/RODIČE

TELEFON/RODIČE

VYBERTE KURZ

VAŠE ZPRÁVA

Poznámky