KONTAKT

Bankovní spojení

 

FAT KILLER, URBAN FIT DANCE - se platí přímo lektorce na hodině

účet: 197704406 0600 ANGLIČTINA, NĚMČINA, AEROBIK, POHYBOVKY
účet: 208186211 0600 TANEC, KARATE, FLORBAL, ATLETIKA

Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno svého dítěte/dětí. Platby lze slučovat dohromady.

Poznámky