TANCUJEME PRO RADOST

Jsme moc rádi, že Vám můžeme nabídnout výuku tance ve spolupráci s taneční školou InDance.

Tanečunnamední škola InDance Vám nabízí příležitost, jak být IN. Předškoláci, školáci, mládež, dospěláci – na věku a taneční pokročilosti nám nezáleží. Svou pozornost věnujeme všem, od těch nejmenších až po dospělé. V hodinách tančíme v nejrůznějších stylech – jazz dance, hip hop, funky, TV + theatre, musical dance.

Taneční škola InDance má dlouholetou tradici, která vychází z jedinečné taneční metodiky, která je založena na propojení radosti z tance, krásy pohybu a znalostí kineziologie a fyziologie. Díky systematické výuce, vycházející z této jednotné metodiky a dlouholeté spolupráci s rehabilitací Medicavera, se v kurzech zaměřujeme také na prevenci vadného držení těla a psychosomatických poruch. S taneční školou InDance můžete vyhlásit válku bolavým zádům, zkráceným svalům i špatné fyzičce. Práci všech lektorů kontrolujeme pravidelnými hospitacemi. Lektoři během školního roku prochází řadou školení, která jsou zaměřená na taneční náplň lekce, choreografii i pedagogiku.

Každá lekce se skládá z části rozcvičovací a z části choreografické. Úkolem rozcvičovací části je cíleně připravit tělo na další zátěž. Protáhnout zkrácené svaly a posílit oslabené, pracovat na taneční technice tanečníka – od základních pozic po složitější prvky. Celou dobu se klade důraz na správné dávkování pohybu a kompenzační cviky.
Tanec je všestranná umělecká aktivita, kterou můžou všichni využívat ke zkvalitnění svého života. Důležitou součástí výukového programu taneční školy InDance jsou proto představení v divadle. Na těchto představeních, která probíhají dvakrát do roka, mají všichni žáci školy možnost předvést, co se naučili. Velkým přínosem je pro tanečníky možnost prožívání emocí, které jsou s vystupováním na jevišti spojené. Tato zkušenost je pro naše žáky nenahraditelná nejen po stránce taneční ale i po stránce lidské. Výrazně totiž ovlivní i jejich sebevědomé vystupování v běžném životě – například v krizových situacích jako jsou zkoušky nebo pohovor v práci.
WEBOVÉ STRÁNKY www.indance.cz
Tento kurz je určen pro děti od 4-6ti let. Děti na tento kurz, po vzájemné dohodě, z MŠ v Zelenči převedeme. 

 
Cena kurzu:1 600 Kč za pololetí
Lektor/ka: Lektor/ka taneční školy InDance.
Kde:Malá tělocvična ZŠ Zeleneč, Školní 3
Kdy:První pololetí školního roku 2016/2017 začíná v úterý 3.10. 2017 a končí v úterý 30.1. 2018
Čas:ÚTERÝ - 17.00 - 17.45 hod

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

DATUM NAROZENÍ

BYDLIŠTĚ

EMAIL/RODIČE

TELEFON/RODIČE

VAŠE ZPRÁVA

Poznámky